Duman Egzoz Fanları

Kirlenen hava jet fanlar veya kanal sistemleri ile çıkış noktasına iletilir ve duman egzoz fanları yardımıyla dışarı atılır.

Detay+

Mutfak Fanları

Mutfak fanı istenmeyen kirli, sıcak ya da soğuk havayı kapalı alanın dışına atmaya yarayan sistemlerden biridir.

Detay+

Hava Temizleme Üniteleri

Ortamdaki havayı içine çekerek, içerisinde bulunan iyonizer veya hepa filtre yardımı ile temizler. Ardından temizlenen hava ortama geri bırakılır.

Detay+

Domestik Fanlar

Ev, ofis, lokanta, mağaza vb küçük mekânların duvar ve pencerelerine takılarak ortamın doğrudan veya kısa kanallar vasıtasıyla havalandırılmasını sağlayan fanlardır.

Detay+

EC Motorlu Fanlar

Elektronik bir sürücü içeren EC motorlar, senkron devir sayıları dışında dönüş sağladığı için devir sayısı kontrol aralığını genişletmektedir ve verimliliği arttırmaktadır.

Detay+

Havalandırma Aksesuarları

Kullanılmış havanın dış atmosferdeki temiz hava yardımı ve çeşitli filtreli sistemler ile temizlenip tekrar kullanılabilen hava olarak dönüştürmeye yarayan havalandırma aksesuarları sistemleri denmektedir.

Detay+

Ticari Fanlar

Basınç farkının oluşmasını sağlayarak oluşan havanın eksenel yönde değil merkezkaç doğrultusunda olmasını sağlar.

Detay+

Endüstriyel Fanlar

Özellikle fabrika ortamında ortaya çıkan zehirli ve zararlı havanın dışarıya atılmasını sağlayarak daha güvenli bir alan oluşturur.

Detay+